De voorwaarden

De voorwaarden

1. De aanvrager/klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie.
De aanvrager dient er zelf voor te zorgen dat alle informatie aangeleverd wordt. Bij onjuiste of onvolledige informatie weigert de voedselbank het verstrekken van een voedselpakket.

2. Eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager/klant

De Voedselbank Deurne stel periodiek een onderzoek in naar de juistheid van de gegevens met betrekking tot het recht op een voedselpakket. Hiervoor kan de klant worden uitgenodigd voor een gesprek met meenemen van gegevens. Komt de klant zonder bericht vooraf gaand aan de afspraak niet op deze afspraak, dan wordt het voedselpakket niet verstrek en kan het bestuur besluiten om de klant voor een periode van 3 maanden uit te sluiten van deelname aan de voedselbank. Ook wanneer een klant 2 keer zonder bericht het voedselpakket niet ophaalt wordt deelname gestopt en dient de klant opnieuw een aanvraag in te dienen. Ook hier kan het bestuur besluiten om deze klant voor de duur van 3 maanden uit te sluiten van de voedselbank deelname.

3. En verder…
Aangegeven moet worden voor hoe lang de hulp, naar verwachting, noodzakelijk is. Er moet immers naar gestreefd worden dat er op korte of lange termijn (maximaal 3 jaar) een oplossing voor de noodsituatie komt.